Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.businesscase-eerstelijn.nl van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO.

Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt TNO geen verantwoordelijkheid daarvoor.

Hoewel TNO redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

TNO kan niet garanderen  dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

TNO, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers zijn niet aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan TNO of aan u wordt gezonden;
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  5. misbruik van deze website;
  6. verlies van gegevens;
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

 

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien TNO op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

 

Wijzigingen
De voorwaarden van de disclaimer kunnen door TNO gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.
TNO behoudt zich het recht voor de website te veranderen of te beëindigen. TNO is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van verandering of beëindiging.
Vragen en klachten die betrekking hebben op de website dienen gericht te worden tot TNO. U kunt hiervoor online contact met ons opnemen via het contactformulier van deze website.