Vernieuwing in de Eerstelijns Zorg

De gezondheidszorg heeft op dit moment te maken met een aantal grote uitdagingen. Door de steeds verder stijgende vraag naar zorg en het teruglopen van het aantal medewerkers in de zorg dreigen vraag en aanbod uit balans te raken. Eén van de manieren om hiervoor oplossingen te vinden is constant bezig zijn met vernieuwingen die bijvoorbeeld leiden tot grotere efficiëntie, verhoging van de arbeidsproductiviteit of terugdringen van de zorgvraag.

 

 

In de 1e lijns zorg zijn vele zorgpartijen nog vaak los van elkaar bezig met de zorg voor patiënten. Verbetering van samenwerking en zoeken naar andere manieren van organiseren van deze 1e lijns zorg kan tot verbetering leiden. Deze verbeteringen en vernieuwingen in de 1e lijn worden door ZonMw gestimuleerd in het programma Op één Lijn.

Een belangrijk element van vernieuwing in de eerste lijn is samenwerking tussen verschillende disciplines zoals huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts, fysiotherapeut, verloskundige, specialist, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog, jeugdwerker of arbo arts. Naast inhoudelijke afstemming tussen die disciplines houdt de samenwerking ook een organisatorische verandering in. Vaak worden onderdelen van de nieuwe manier van werken nog niet vergoed vanuit de bestaande vergoedingsstructuren.

Het maken van een business case kan in zo’n geval een aantal doelen dienen: het overtuigen van de samenwerkende partijen van de meerwaarde van de nieuwe manier van werken, het inzichtelijk maken van de veranderingen in tijdsbesteding en inkomstenverdeling tussen de samenwerkende partijen, het overtuigen van de buitenwereld (bijvoorbeeld verzekeraars) van de winst van de vernieuwing.

Doel van dit instrument

Met behulp van dit instrument kan een business case worden gemaakt voor vernieuwingen in de 1e lijns zorg. Stapsgewijs kan voor een aantal variabelen worden beoordeeld welke verschillen er zijn tussen de oude en de nieuwe situatie.

Voor wie is het instrument bedoeld?

Dit instrument is geschikt voor samenwerkende zorgverleners/zorgorganisaties in de 1e lijnszorg en/of initiatiefnemers/beslissers in de 1e lijnszorg, maar ook voor samenwerkingsverbanden tussen disciplines uit de 1e lijn en 0de/2e/3e lijn.
Het is van belang dat u bij het invullen van het instrument zoveel als mogelijk samenwerkt met de disciplines die betrokken zijn bij de in- en uitvoering van de vernieuwing. Omdat het invoeren van een vernieuwing raakt aan de aard en kwaliteit van de zorg, is het van groot belang dat wanneer mogelijk ook de cliëntvertegenwoordiging wordt betrokken.